SAĞLIK SİGORTASI FORMU

Sigorta başlangıç tarihinden sonra başınıza gelebilecek kaza ve sağlık sorunlarıyla ilgili tetkik ve tedavi giderlerini karşılayan, geniş kapsamlı bir sigortadır. Tüm sağlık giderlerinizi teminat ve limitler dahilinde sigorta kapsamına alır.

Sigorta başlangıç tarihinden sonra başınıza gelebilecek kaza ve sağlık sorunlarıyla ilgili tetkik ve tedavi giderlerini karşılayan, geniş kapsamlı bir sigortadır. Tüm sağlık giderlerinizi teminat ve limitler dahilinde sigorta kapsamına alır.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

Özel sağlık sigortaların da ana teminat ‘’yatarak tedavi’’ teminatıdır.

Ameliyatlı ve/veya ameliyatsız yatarak tedaviler, sigortalının yatmasını gerektirmeyen acil, cerrahi ve ortopedik müdahalelere ilişkin giderler yatarak tedavi kapsamında değerlendirilir.

‘’Ayakta tedavi’’ Teminatı ek teminat olarak poliçeye eklenmektedir.

Tedavi süresi 24 saati aşmayan ve/veya müşahede (Gözlem) onayı verilen vakalarda tüm giderler Ayakta Tedavi Teminatı dahilinde ödenir.