FERDİ KAZA FORMU

Herhangi bir kaza sonucu kişilerin başına gelebilecek zararları, maddi teminatı kapsama alır.

Herhangi bir kaza sonucu kişilerin başına gelebilecek zararları, maddi teminatı kapsama alır.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

Ferdi Kaza Sigortası, poliçe süreniz boyunca günün her saatinde, dünyanın neresinde olursanız olun, iradeniz dışında karşılaşacağınız kazalar sonucu uğrayabileceğiniz zararlara karşı maddi teminat güvencesi sunan bir hizmettir. Ferdi Kaza Sigortası’ndan 18-65 yaş arası herkesin yararlanması mümkündür.

Ana Teminatlar

Vefat

Kaza sonucu sigortalının vefatı halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde yasal mirasçılarına veya poliçede belirtilmiş olan kişilere tazminat ödenmektedir.

Sürekli Sakatlık

Uğrayacağınız bir kaza sonucu sürekli sakat kalmanız halinde, poliçede belirtilen limit dâhilinde ve maluliyet oranlarına göre ödeme yapılmaktadır.

İsteğe Bağlı Seçilebilecek Teminatlar

Tedavi Masrafları Uğrayacağınız bir kaza sonucu yaralanmanız halinde, yapılacak tüm tedavi ve diğer tıbbi giderler, poliçede belirtilen limit dâhilinde, poliçe kapsamına dâhildir.